IN2IT mede geselecteerd als ICT-leverancier van Dienst Justitiële Inrichtingen

Onlangs heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nieuwe mantelovereenkomsten afgesloten voor de inhuur van tijdelijk ICT-personeel. DJI heeft de opdracht gegund aan LinkiT als hoofdaannemer, en haar samenwerkingspartners Motion10, Bartosz, DiVetro en IN2IT.

De groep noemt zich “Specialisten voor DJI”. De overeenkomst geldt voor twee jaar, met twee maal een verlengingsoptie van een jaar. DJI heeft de leveranciers via een openbare Europese aanbesteding geselecteerd.

Het consortium speelt in op het voortschrijdende inzicht in de ICT-branche dat complexe veranderingen tegenwoordig vragen om echte specialisten die op “agile” wijze samenwerken.

Het consortium bestaat uit de volgende specialisten: LinkiT in Systeemontwikkeling en Technische Beheervraagstukken, tevens penvoerder van het consortium. DiVetro in Informatieanalyse, Sourcing- en Regievraagstukken. Bartosz in testen en testmanagement. Motion10 in portaal- en integratietechnologie (integratie, portalen en digitale werkomgevingen om samen te werken op het Microsoft platform). IN2IT is een coöperatie van 4 IT bedrijven die mensen met autisme een kans bieden op de IT arbeidsmarkt.

“Deze gunning is wederom een enorme erkenning voor onze samenwerking”, zegt Eric Holierhoek, commercieel directeur van LinkiT. “We werken inmiddels een aantal jaren op deze manier succesvol met elkaar samen. Niet alleen bij inschrijvingen werpt dit zijn vruchten af, ook in de minicompetities halen we substantieel betere resultaten dan traditionele dienstverleners. Verder zijn we erg blij met de toevoeging van IN2IT. Hiermee geven we concrete invulling aan de Social Return behoefte bij onze klanten.”

De keus voor ons consortium geeft aan dat DJI kiest voor een praktische en kwalitatief hoogwaardige invulling van Social Return”, vertelt Annerie Raaijmakers, directeur van IN2IT, enthousiast. “IN2IT heeft inmiddels jarenlange ervaring met het leveren van Social Return binnen de IT en wij staan te popelen om samen met DJI onze professionals een goede plek te geven.”

Patrick Rikken, partner van Divetro, voorspelt dat gezamenlijke inschrijvingen van specialistische partijen in de toekomst steeds vaker gaan plaatsvinden. “De tijden waarin je je als generalist in de ICT staande kon houden zijn voorbij. IT landschappen worden complexer en eindgebruikers kritischer. Dat vraagt om samenwerkende specialisten die de handen uit de mouwen steken en zich focussen op resultaten. Op die behoefte in de markt spelen we in”.

Raymond van der Staak, partner bij Bartosz, vult daarop aan: “Innovatieve ontwikkelingen, waaronder de transitie naar Agile werken, vraagt om specialisten met de juiste vaardigheden, kennis en ervaring. En de drive en mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Met name in de dienstverlening van DJI is het van groot belang steeds weer kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.”

“Als generalist is het moeilijker om waarde toe te voegen”, vult Bob de Jong, van Motion10 aan. “Met dit consortium dekken we het hele spectrum van de inhuurbehoefte bij DJI met echte specialisten.”